Kā noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu?
Līguma noslēgšanai nepieciešams piezvanīt pa tālruņiem 654-44570, 29407533, 654-38392, 26800650 vai visu līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju nosūtīt uz e-pastu specatu@inbox.lv
Par kādiem pakalpojumiem var samaksāt uzņēmuma birojā?
Uzņēmuma birojā var samaksāt tikai par šķidro atkritumu (kanalizācijas) izvešanu.